Tevékenység

A TK Gyerekesély-kutató Csoport feladata az integrált térségi programok megvalósításának támogatása alapkutatásokkal és alkalmazott kutatásokkal. Fő tevékenységei:

  • Módszertani támogatás nyújtása a térségi Gyerekesély program megvalósítására pályázók számára a korábbi térségi helyzetelemzések („Kistérségi tükrök”) aktualizálásához, ill. új pályázók esetén azok elkészítéséhez;
  • A gyerekszegénységgel és a gyerekesélyekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomból bibliográfia összeállítása és webes közzététele (Gyerekesély Tudástár);
  •  Szakirodalom feldolgozása: tanulmányok készítése és publikálása, konferencia-előadások tartása;
  • A gyermekes családok szükségleteinek felmérésére készülő kérdőíves vizsgálatok szakmai-módszertani segítése (járási adatfelvétel előkészítése, kutatótáborok szervezése);
  • Mérőszámok kidolgozása a helyi projektekhez kapcsolódó tevékenységek monitorozásához;
  • Online monitoring rendszer fejlesztése és működtetése;
  • Részvétel a „Legyen Jobb a Gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának munkájában