A szociális ellátórendszer minőségi változásának vizsgálata

A térségi gyerekprogramok jelenlegi szakaszában kiemelt cél a szociális ellátórendszer minőségének javítása. Ez nem csak az intézmények megerősítését, kapacitásuk növelését jelenti, de azok munkatársai kompetenciáinak fejlesztését is. A mi feladatunk ehhez kapcsolódóan az, hogy kérdőíves felmérésekkel vizsgáljuk a család- és gyermekjóléti szolgálatokban dolgozó családsegítő munkatársak helyzetét, munkakörülményeit és azok változását. A kutatás során két mérést terveztünk: az elsőt a program első szakaszában, 2018-ban bonyolítottuk le, a másodikra a program végén, 2023-ban fog sor kerülni. A tervek szerint a felmérés mintájában 178 település és 9 budapesti kerület családsegítői, összesen 600 fő fog részt venni.

A 2018. évi felmérés eredményeiből született publikációk az alábbi linkeken érhetők el:

Husz Ildikó – Kopasz Marianna – Rácz Andrea: A szegénységben élő gyermekes családok társadalmi mobilitásának esélyei a családsegítő szakemberek szemszögéből. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 31 : 4 pp. 32-53. , 22 p. (2020)

Kopasz Marianna – Husz Ildikó: A család- és gyermekjóléti szolgálatok szerepe a társadalmi mobilitás elősegítésében – a munkatársak nézőpontjából. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 9 : 2 pp. 29-50. , 22 p. (2020)

Husz, Ildikó – Kopasz, Marianna – Medgyesi, Márton: Social Workers’ Causal Attributions for Poverty: Does the Level of Spatial Concentration of Disadvantages Matter?. SOCIAL INDICATORS RESEARCH 162 : 3 pp. 1069-1091. 23 p. (2022)