A szociális ellátórendszer minőségi változásának vizsgálata

A térségi gyerekprogramok jelenlegi szakaszában kiemelt cél a szociális ellátórendszer minőségének javítása. Ez nem csak az intézmények megerősítését, kapacitásuk növelését jelenti, de azok munkatársai kompetenciáinak fejlesztését is. A kutatásban ez utóbbi tényezőre vonatkozó tevékenységek eredményességét vizsgáljuk. A helyi szociális ellátórendszerben döntési kompetenciával rendelkező munkatársak, különösen a gyermekjóléti ellátásban dolgozók döntéseinek logikáját kívánjuk megérteni a szociális munka vizsgálatának újabb, nemzetközileg elfogadott kérdőíves módszere (ún. vignette-technika) segítségével. A módszer alkalmazásával a kutatók képesek arra, hogy a döntések alapvető, ám nem tudatos vagy nem bevallott szempontjait felfedjék. A kutatás során két mérést tervezünk; a program kezdetén és végén a 31 járásban valamint kontrollcsoportként működő 15 további járásban egy 500 fős kérdőíves felmérést végzünk.