Közösségi házak és terek funkciói a leszakadó térségekben

A TÁMOP 5.2.3-as pályázat keretében 2009-2012 között 23 leszakadó helyzetű kistérség szegregátumában vagy gettósodó településén, összesen 41 settlement jellegű közösségi ház jött létre. Ezek részben a helyi szolgáltatási hiányok enyhítését szolgálták, részben pedig az volt a céljuk, hogy a nyújtott közösségi-, kulturális-, sport és egyéb szabadidős szolgáltatások által megerősítsék a helyi társadalmak önszerveződési képességeit, a helyiek aktív részvételével erősítsék a helyi társadalom integrációját, csökkentsék a társadalmi elkülönülés, a szegregáció és az előítéletesség jelenlétét, valamint hogy erősítsék a szegregátumokban élők helyi érdekérvényesítési képességeit. Az elvárások szerint ezek által javulhatnak a gyermekek továbbtanulási esélyei és csökkenthető az életesélyeket negatívan befolyásoló magatartásmódok (devianciák, káros szenvedélyek, korai terhesség, korai iskolaelhagyás, stb.) előfordulásának valószínűsége.

Kutatásunk fő célja, hogy felmérje: mennyire képesek az elvárt céloknak megfelelni a létrehozott és a további létrehozni tervezett közösségi házak; milyen mértékben képesek erősíteni a helyi közösség integrációját, hálózatosodását, önszerveződési képességeit; sikeresek-e a helyben meglévő előítéletek csökkentésében és új közösségi értékek, normák  kialakításában. Az eredményesség-vizsgálattal további célunk, hogy érveket szolgáltassunk a közösségi házak projekt-időszakon túli fenntartásának költségvetési támogatásához.

A kutatás többféle módszertannal dolgozik. Az újonnan létrehozandó közösségi házak közül a kiválasztottak településein az előítéleteket, közösségi értékeket és normákat kérdőívvel mérjük fel. Ezeket egészítik ki a helyi társadalom intézményeinek képviselőivel történő interjúk. A már működő közösségi házak esetében a kiválasztott településeken kvalitatív módszerrel dolgozunk.