Fenntarthatóság

A korábbi programszakaszban kilenc kistérségben zajlott egy-egy felmérés a GYEP programok fenntarthatóságáról. A jelenlegi programszakaszban egyfelől azt vizsgáljuk, hogy hogyan változnak a fenntarthatóság esélyei az előzőekhez képest a szervezeti átalakítás következtében. Másfelől terepmunka segítségével arra keresünk választ, hogy mitől sikeres egy program hosszú távú működtetése és meghonosítása (egész komplex projektre vonatkozó kutatási kérdés), illetve hogy mitől sikeres egy közösség a programelemek hosszú távú működtetésében és meghonosításában (helyi, települési szinten vizsgálható programelemekre vonatkozó kérdés). A kutatás a tervek szerint 6 járásban zajlik majd, módszerét tekintve a projekt elején, közepén és végén végzendő terepkutatás keretében. A kutatás eredményeképp készülő összegző elemzés nem csupán a fenti kérdésekre ad választ, de javaslatokat is tartalmaz, valamint bemutatja a fenntartás jó és rossz gyakorlatait.