EU-SILC felmérés másodelemzése

Az EU-SILC felmérés adatainak elemzésével a társadalmi transzferek és a gyerekszegénység alakulásának összefüggéseit vizsgáljuk nemzetközi összehasonlításban. A feldolgozásból elemzéseket készítünk, amelyek eredményeit szakfolyóiratokban és nemzetközi konferencián mutatjuk be.