Kistérségi szükségletfelmérések

A kutatócsoport egyik fő tevékenysége a gyermekes családok szükségleteinek kérdőíves felmérése. 

A program korábbi szakaszában összesen 29 felmérés készült a komplex kistérségi gyerekesély programok pályázatainak nyertes kistérségeiben.  A jelenlegi szakaszban további 7 adatfelvételre kerül sor az új belépők körében. A felmérés eredményei a kistérségi tükröt egészítik ki azzal, hogy közvetlenül a gyermekes családokról szolgáltatnak kistérségi (járási) szintű, a hivatalos statisztikákból nem kinyerhető adatokat. Mindkét elkészült dokumentum – a tükör és a családok szükségletfelmérése – a kistérség helyi gyerekstratégiájának tényalapú kidolgozását szolgálja.

Egy-egy adatfelvétel valamely (lehetőleg közeli) egyetemi partnerintézménnyel együttműködésben, kutatótábor keretében történik. A felmérések lebonyolításában a TK feladata sokrétű: összeállítja a felmérés kérdőívét, reprezentatív mintát vesz a gyermekes családokból, kutatói kapcsolathálóját mozgósítva egyetemi partnereket toboroz a felmérésekhez. A korábbi programszakaszban igény szerint módszertani felkészítést tartott a közreműködő oktatóknak és hallgatóknak, továbbá a kérdőívek adatait rögzítette, feldolgozta, végül az eredményekből tanulmányt készített.  

 

Az elkészült helyzetfelméréseinek eredményeit az évszámra kattintva éri el.

2011-ben készült felmérések eredményei

2013-tól az elkészült helyzetfelmérések eredményei a Gyerekesély Műhelytanulmányok sorozat részét képezik.