Monitoring

A  komplex gyerekesély programok nyomon követéséhez a Gyerekesély-kutató Csoport online monitoring rendszert dolgozott ki. A webes felületre a járások szakmai megvalósítói havi rendszerességgel töltenek fel beszámolót tevékenységükről, valamint adatokat az egyes szolgáltatásokat igénybevevő gyerekekről és felnőttekről. Az ezekből az adatokból kinyerhető statisztikák nem csak a járások számára teszik lehetővé a vállalt indikátoraik teljesülésének nyomon követését, de a kiemelt program munkatársai is használni tudják azokat a programok értékeléséhez.

Az online monitoring rendszer a következő linken érhető el (csak regisztrált felhasználóknak): monitoring.tk.hu

A korábbi (TÁMOP) programszakasz legutolsó összesített statisztikája az online monitoring rendszer adatai alapján itt érhető el.

Az új (EFOP-1.4.2) programszakasz legfrissebb, 2023-ban készített monitoring jelentése az alábbi linken érhető el. A számszerűsített szakmai elvárások teljesítésére vonatkozó legfrissebb időközi adatok pedig itt érhetők el.