Biztos Kezdet Gyerekházak hatásvizsgálata

A program korábbi szakaszaiban több kísérlet is történt a Biztos Kezdet Gyerekházak hatásainak mérésére. A tervezett kutatásban többek között ezek eredményeire támaszkodva végezzük el a gyerekházak hatásvizsgálatát, kihasználva azt a helyzetet, hogy az új programszakaszban ismét lehetőség nyílik új gyerekházak nyitására. A kutatást a hatásvizsgálatok klasszikus módszerei segítségével, a gyerekekről és szülőkről végzett nyomon követéses adatgyűjtés segítségével tervezzük elvégezni két időpontban: 2017-ben és 2021-ben. Ennek keretében olyan településeken vizsgálódunk, ahol pályáznak Biztos Kezdet Gyerekház létesítésére (kb. 400 fős kísérleti csoport), valamint ugyanilyen nagyságú kontrollcsoportot vizsgálunk olyan hasonló típusú és társadalmi összetételű településeken, ahol nem adtak be pályázatot.