Perpék Éva

Perpék Éva
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK Gyerekesély)
Kutatási területek
 • Szegénység, helyi fejlesztés, szociális szakemberek, kiégés, szakmai munkakörülmények, otthoni nevelési környezet, önkéntesség, deliberáció, társadalmi tőke
Kiemelt publikációk
Projektek

TK Gyerekesély-kutató Csoport

 • 2021 - Kutatásvezető (Győri Ágnessel)  - Segítők vagy segítendők? Szakmai munkakörülmények, mentális egészség és mobilitás a szociális szférában. NKFIH FK 138315
 • 2021 - Kutató - A társadalmi transzferek és a gyerekszegénység alakulásának összefüggései nemzetközi összehasonlításban EU-SILC adatok alapján. EFOP-1.4.1-15 TK GYEREKESÉLY-KUTATÓ CSOPORT
 • 2020 - Kutató - A szociális ellátórendszer humánerőforrás-helyzete EFOP-1.4.1-15. Kutatásvezető: Medgyesi Márton. TK GYEREKESÉLY-KUTATÓ CSOPORT
 • 2019 - Kutató - Szociális alprogram. Kutatásvezető: Kovách Imre, alprogram vezető: Husz Ildikó. MTA-KEP MOBILITÁS KUTATÁSI CENTRUM
 • 2018 - Kutatásvezető - A "VÉGTELEN LEHETŐSÉG" program folyamatértékelése EFOP-1.4.1-15. TK GYEREKESÉLY-KUTATÓ CSOPORT
 • 2016 - Kutató - A térségi gyerekesély programok eredményei fenntarthatóságának feltételei. EFOP-1.4.1-15. Kutatásvezető: Kiss Márta. TK GYEREKESÉLY-KUTATÓ CSOPORT
 • 2018 - 2020 - Kutatásvezető - Iskolai hátránykompenzáció, szakmai együttműködés, szakmai jóllét a szociális és pedagógiai szakemberek körében. TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK PROJEKT EFOP-5.2.2-17-2017-00041
 • 2016 - 2020; 2012 - 2014 - Kutatásvezető - A gyerekes családok helyzete az elmaradott térségekben EFOP-1.4.1-15. TK GYEREKESÉLY-KUTATÓ CSOPORT
 • 2017 - Kutató - Intelligens Szakosodást Szolgáló Intézményi Fejlesztések EFOP-3.6.1-16. Kutatócsoport vezető: Lengyel György. BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SZOCIOLAB KUTATÓCSOPORT
 • 2010 - 2012 - Kutató - A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztésinnováció-oktatás fejlesztésén keresztül TÁMOP 4.2.1B-11/2. BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
 • 2009 - Kutató - „Vissza a munka világába!” Veresegyházon és térségében élő családok tagjainak elhelyezkedését célzó program értékelése HEFOP-2.2.1-06/1-2006-08-0041. JELENKUTATÁSOK ALAPÍTVÁNY
 • 2008 - Közreműködő kutató - „Önkéntesség mint menekültügyi integrációs eszköz” alprojekt. EQUAL „Esély” Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek. JELENKUTATÁSOK ALAPÍTVÁNY
 • 2007 - Közreműködő kutató - Monitoring of the External EU Border. JELENKUTATÁSOK ALAPÍTVÁNY – BÁTHORY FOUNDATION