Kiss Márta

Kiss Márta
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK Gyerekesély)
Kutatási területek

Hátrányos helyzetű térségek megélhetési stratégiái, oktatási hátrányok, helyi foglalkoztatás, helyi gazdaság/termék előállítás, kooperációs és koordinációs stratégiák; térség identitás és imázs

Kiemelt publikációk
 • Kiss Márta (2016): A szelektív iskolaválasztás tényezői, motivációi és az oktatás minőségével való összefüggései a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Socio.hu. 4: 46-72.

 • Husz Ildikó, Kiss Márta (2016): A kistérségi programok fenntarthatósága. In: Husz Ildikó (szerk.): Gyerekesélyek a végeken II.: Kistérségi gyerekesély programok 2010–2015: tapasztalatok és eredmények. Budapest: MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport, 91-96.

 • Kiss Márta (2016): Helyi termék mint továbblépés?: A helyitermék-előállítás szerepe és típusai a hátrányos helyzetű térségekben. Erdélyi Társadalom. XIV (1): 9-30.

 • Kiss Márta (2015): A „turisztikai táj” kollektív megteremtése és fönntartása. Socio.hu. 4:62-75.
 • Kiss Márta (2014): The coordination of tourism market along patron-client relations. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. 5 (2):131-151.
 • Kiss Márta (2013): Turisztikai tájformálás és kollektív cselekvés.  Szociológiai Szemle. 1: 69-88.
 • Kuczi T. - Kiss M. - Rácz K. - Schwarcz Gy. (2011): „Alkalmazott Gazdaságszociológia Tananyag” (társszerző); online publikáció: http://www.tankonyvtar.hu
 • Dénes, A – Kiss, M. – Rácz, K. – Schwarcz, Gy. (szerk.) (2008): Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában. Budapest: Jelenkutatások Alapítvány
 • Kiss M. (2008): Túristvándi: kis falu, nagy tervekkel. In: Váradi, M (szerk.) Aprófalvak lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum Kiadó – Jelenkutató Alapítvány, 334-369
 • Kiss M. (2008): Tiszacsécse, a beágyazott falu. In Váradi Monika (szerk.) Aprófalvak lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum Kiadó – Jelenkutató Alapítvány, 369-400
 • Kiss M. (2006): „Itt én lakom” A körülmények hatalma és a lokalitás parancsa. Anthropolis Kulturális Antropológiai folyóirat. 2. (1-2):142-156.
 • Kiss M. (2006): „A tündérkirály lakhelyén, a legendák földjén…” Lokális identitás, önreprezentáció és sztereotípiák. In Bakó-Papp-Szarka (szerk.) Mindennapi előítéleteink. Társadalmi távolságok és etnikus sztereotípiák. Budapest: Balassi Kiadó, 133-150