Husz Ildikó

 

Husz Ildikó
 
tudományos főmunkatárs
 
husz.ildiko@tk.mta.hu
 
+ 36 1 224 6700/222
 
Önéletrajz
 
Publikációs jegyzék
   
   
 
 

Intézmény
 
 
Munkakör
 
 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Gyerekesély-kutató Csoport
 
 
szakmai vezető
   
   
   
   
   
Kutatási terület társadalmi egyenlőtlenségek, demográfia, gazdaságszociológia
 
Jelenlegi kutatási projekt
 
 
 
TÁMOP-5.2.1. Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése
 
Oktatási tevékenység Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet
Oktatott tárgyak: Társadalomszerkezet-társadalmi folyamatok, Család és háztartás, Demográfia és magyar társadalomstatisztika, A társadalomtudományi kutatás módszerei 
 
Legújabb publikációk
 
 
Munkavállalási ellenösztönzők egy falusi szegény térségben. Pro Publico Bono Online 2012 http://www.propublicobono.hu/pdf/Husz_PPB_20120315%20_j%C3%B3.pdf

Alacsony végzettség – sok gyerek? A magas termékenység néhány területi és etnikai aspektusáról. Demográfia 2011. 54. évf. 1. szám 5–22.

Meddig nyújtózkodjunk? A magyar háztartások és vállalkozások pénzügyi kultúrájának változása a válság időszakában. (társszerkesztők: Czakó Ágnes és Szántó Zoltán) BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest 2011. pp. 183.

Mi a pénzügyi kultúra? (társszerző: Szántó Zoltán) In: Czakó Ágnes, Husz Ildikó, Szántó Zoltán (szerk): Meddig nyújtózkodjunk? BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest 2011. 9–14.

A lakossági megtakarítások változása 2006 és 2010 között. (társszerzők: Szalma Ivett és  Szél Bernadett) In: Czakó Ágnes, Husz Ildikó, Szántó Zoltán (szerk): Meddig nyújtózkodjunk? BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest 2011. 17–33.