A Gyerekesély-kutató Csoport részvétele a Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlésén

A Gyerekesély-kutató Csoport kutatói szekciószervezéssel és előadásokkal vettek részt a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciáján november 17-18-án.  A vezetett szekció címe: Az államon túl? Nem állami szereplők a humán szolgáltatói szektorban (szekcióvezető: Husz Ildikó, Kiss Márta, Perpék Éva). Előadások: Kiss Márta - Perpék Éva:  A közösségi házak és terek változó szerepe a krízishelyzetekben; Medgyesi Márton: A gyermekfejlődés otthoni környezetének meghatározói a COVID-járvány időszakában: családi és intézményi hatások.