Kutatócsoportunk részvétele a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciáján

Kutatócsoportunk három előadással vett részt a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciáján, Miskolcon, 2022. október 14-15-én:

Husz Ildikó: A roma lányok iskolai lemorzsolódásának okai a hátrányos helyzetű térségekben

- Győri Ágnes - Perpék Éva: Mobilitási szándék és magyarázó tényezői a szociális szektorban

- Rácz Katalin - Kiss Márta: A munkaintegrációs szociális szövetkezetek szerepe a társadalmi felzárkóztatásban

A Vándorgyűlés programja ezen a linken érhető el.