Műhelyvita:

Műhelyvita Lux Ágnes “A gyermekjogok és a kereszténység összefüggései” című könyvének kéziratáról

 

A kereszténység és a gyermekjogok fogalma elsőre nem feltétlenül kapcsolható össze, azonban elméleti keretrendszerbe helyezve, ideértve a gyermekjogok természetjogi hátterének, valamint a kereszténység nyugati emberi jogi - családi jogi - gyermekjogi diskurzusban kifejtett szerepének vizsgálatát, s később a Szentszék gyermekjogokkal összefüggésbe hozható tevékenységének (különös tekintettel az ENSZ Gyermekjogi egyezményének ratifikálását követő kötelezettségek teljesítésére, s kiemelten a gyermekekkel szembeni erőszak, az egyházi személyek által elkövetett szexuális erőszak kapcsán képviselt álláspontjára) áttekintését követően az látszik, hogy a kereszténység és az emberi jogok, s benne a gyermekjogok szoros kölcsönhatásban állnak egymással. Ahogyan az 1989-ben elfogadott ENSZ Gyermekjogi egyezménye megteremtette a globális gyermek képét, gyökeresen megváltoztatta, ahogyan a gyermekekre tekintünk, úgy a Szentszék is mondhatja, hogy ugyanezt tette a kánonjog is. Emellett az Egyházi Törvénykönyv gyermekeket érintő rendelkezéseinek gyermekjogi szempontú vizsgálatakor kiderül, több olyan pontra érdemes felhívni a figyelmet, amelyek kapcsán a gyermekjogi elköteleződés megvalósulása során változtatásokat lehetne eszközölni.

A Gyermekjogi egyezmény előkészítésében is aktív Szentszék 1990-ben csatlakozott az egyezményhez és ekként öt évente formális jelentést kell tegyen annak végrehajtásáról. Érdekes ív mutatkozik a három eddig benyújtott szentszéki jelentésben, részben abból fakadóan, ahogy a Szentszék és az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága értelmezi a Vatikánvárosi Állam részes államra vonatkozó kötelezettségeit, részben pedig abból fakadóan, hogyan merül fel az egyházi személyek gyermekek sérelmére elkövetett szexuális abúzus a jelentéstételek során. A nemzetközi monitoring    folyamata mellett az egyes pápai megnyilatkozásokat áttekintve a kutatás során feldolgozott magyar interjúk arra engedtek következtetni, hogy hazánkban a gyermekjogok legszélesebb nyilvánosság előtti folyamatos megjelenítésének szükségessége mellett, valamennyi nagy keresztény történelmi egyház számára ad feladatot a Gyermekjogi egyezményből fakadó kötelezettségek teljesítése.

Felkért opponensek:

Részvételi szándékát kérjük jelezze Hungler Sárának.