Kiss Márta és Vastagh Zoltán tanulmánya

Megjelent Kiss Márta és Vastagh Zoltán "Hátránykompenzáció az iskolán kívül? Az extrakurrikuláris intézmények szerepe és megítélése a tanulmányi eredményesség és előmenetel szempontjából" c. írása.

A tanulmány az alábbi linken olvasható: https://gyerekesely.tk.hu/uploads/files/Hatranykompenzacio_iskolan_kivuel_final.pdf

Hivatkozás:

Kiss Márta- Vastagh Zoltán (2021): Hátránykompenzáció az iskolán kívül? Az extrakurrikuláris intézmények szerepe és megítélése a tanulmányi eredményesség és előmenetel szempontjából. socio.hu, Társadalomtudományi Szemle, 2021(2): 96-121.