Elindult a ’Nyolcadikosok jövőtervei és azok megvalósulása’ kutatás

Elindult a ’Nyolcadikosok jövőtervei és azok megvalósulása’ kutatás

 

A kérdőíves és interjús módszertant használó kutatás első szakaszában általános iskolás végzős tanulók jövőterveit, pályaválasztással és családalapítással kapcsolatos terveit ismertük meg 2019. júniusában négy leghátrányosabb helyzetű járásban. A longitudinális vizsgálat további szakaszában 3 éven keresztül követjük a megkérdezett diákok életének alakulását. A kutatás átfogó célja a korai iskolaelhagyáshoz vezető helyzetek kialakulásának jobb megértése. 

A kutatás az EFOP 1.4.1-15 "Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása" című kiemelt projekt keretében valósul meg.

 

Kutatásvezetők: Husz Ildikó, Elek Zsuzsanna Réka