Újraindult a Gyerekesély program

Újraindult a Gyerekesély program

2016. április 1-től  EFOP 1.4.1-15 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” néven újraindult a korábbi TÁMOP-5.2.1 kiemelt program. A projekt szakmai-módszertani támogatást nyújt az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben élő gyermekek esélyeinek javítását, az őket érő hátrányok újratermelődésének megakadályozását célzó helyi és térségi programoknak (EFOP 1.4.2-16 „Integrált térségi gyermekprogramok”, EFOP - 1.4.3 -16 „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása”).  

A 2016-2022 között, konzorciumban megvalósuló program vezetője a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, tagjai a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont. A TK részéről a projekttel kapcsolatos feladatokat a Gyerekesély-kutató Csoport látja el, amely elemzésekkel, értékelésekkel segíti a járási programok munkáját.

A korábbi  projektben, amely 2015. november 30-án zárult, az MTA elsősorban kutatási és módszertani háttérfeladatokat látott el, emellett egyes feladatai kapcsolódtak a kistérségi folyamattámogatáshoz is.

 • A térségek pályázatainak kidolgozását intézményi helyzetelemzések („kistérségi tükrök”) készítésével segítettük. Ennek keretében 7 db kistérségi tükör készült (Berettyóújfalui, Edelényi, Mátészalkai, Nyírbátori, Szerencsi, Szikszói, Tiszafüredi kistérségek)
 • A térségek stratégiai tervezését, a kistérségi gyerekstratégiák tényalapú kidolgozását kérdőíves felmérésekkel segítettük. Ezekből olyan alapvető mutatókat nyernek a kistérségek, amelyek alapesetben csak országos szinten állnak rendelkezésre. A felmérések adataiból elkészült 29 összefoglaló tanulmány, s néhány kistérségben kiegészítő interjúkat is készítettünk a helyi szakemberek körében.
 • A kistérségi felmérésekből összeállítottunk egy, a 23 kistérség gyermekes családjaira reprezentatív mintát, amely mintegy 6 ezer háztartásra és 12 ezer gyermekre vonatkozóan tartalmaz részletes adatokat. Az adatbázisból elemzések készültek; a tanulmányokból elkészült egy kötet, amelyet online kiadványként jelentettünk meg (Gyerekesélyek a végeken I.)  
 • Válogatott bibliográfia készült a gyermekszegénységgel és gyerekesélyekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomból (Gyerekesély Tudástár).
 • A térségi gyerekesély programokkal kapcsolatos tapasztalatokat és eredményeket egy tanulmánykötetben foglaltuk össze (Gyerekesélyek a végeken 2.)
 • A projektben végzett további kutatásaink eredményeit konferencia-előadásokon és tanulmányokban mutattuk be.
 • A térségi megvalósítás követésének segítésére  webes elérésű monitoring rendszert fejlesztettünk ki. A rendszert 16 második és harmadik körös kistérség használta. A monitoring adatokból kéthavonta készült statisztikai összesítés, amelynek legfrissebb változata itt érhető el.

Az új projektben a TK Gyerekesély-kutató Csoportjának főbb feladatai a következők:

 • Módszertani támogatás nyújtása a térségi Gyerekesély program megvalósítására pályázók számára a korábbi térségi helyzetelemzések („Kistérségi tükrök”) aktualizálásához ill. új pályázók esetén azok elkészítéséhez;
 • a gyermekes családok szükségleteinek felmérésére készülő kérdőíves vizsgálatok szakmai-módszertani segítése (járási adatfelvétel előkészítése, kutatótáborok szervezése);
 • online monitoring rendszer működtetése;
 • a helyi projektek szakmai nyomon követése, értékelő elemzések készítése;
 • a térségi programok eredményességére, hatásaira és fenntarthatóságára fókuszáló kutatások végzése, tanulmányok készítése és publikálása;
 • a korábban létrehozott Gyerekesély Tudástár bővítése: a gyerekszegénységgel és a gyerekesélyekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomból bibliográfia összeállítása és webes közzététele

A Gyerekesély program újraindulásáról megjelent írás itt található:

http://mta.hu/mta_hirei/ujraindul-a-gyerekesely-program-107257

 

A kiemelt programról részletesebben ezen a linken, a kísért programokról pedig ezen és ezen a linken tájékozódhatnak.