Kiss Márta írása

 

Megjelent Kiss Márta: Helyi termék mint továbblépés?: A helyitermék-előállítás szerepe és típusai a hátrányos helyzetű térségekben c. írása. A tanulmányban a szerző a két hátrányos helyzetű magyarországi térségben zajlott  kutatás alapján a helyi termék előállítás szerepét vizsgálja a vidéki szereplők megélhetése szempontjából, azonosítja annak típusait, valamint rámutat a helyi termékek térségimázsra gyakorolt hatásaira is.

Hivatkozás:

Kiss Márta: Helyi termék mint továbblépés?: A helyitermék-előállítás szerepe és típusai a hátrányos helyzetű térségekben. In: ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA XIV.:(1.) pp. 9-30. (2016)