Gyerekesély kutatótábor

A gyermekes családok helyzet-, igény- és szükségletfelmérését kutatótábor keretében szervezzük meg. A kutatótáborba lehetőség szerint az érintett kistérségekhez közeli felsőoktatási intézmények oktatóit és hallgatóit vonjuk be.

A gyerekesély kutatótábor kiváló lehetőség a hallgatóknak:

  • tereptapasztalatok gyűjtésére,
  • (kötelező) szakmai gyakorlat szerzésre,
  • a kérdőíves technikák elmélyítésére,
  • a helyi társadalom megismerésére,
  • egy nagy ívű országos kutatási és fejlesztési programba való bekapcsolódásra.

Felsőoktatási partnereink

A gyerekesély kutatótáborokba eddig az ország számos neves felsőoktatási intézménye bekapcsolódott:

Kistérség

Partner intézmény

Partner intézmény honlapja

Hevesi

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet

http://web.uni-corvinus.hu/szoc/

Kisteleki

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

http://www.etszk.u-szeged.hu/oktatas/tanszekek-szakcsoportok/szocialis-munka

Bátonyterenyei

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete  Szociális Munka Tanszék

http://tatk.elte.hu/intezetek/szocialis-tanulmanyok-intezete/szocialis-munka-tanszek

Sásdi

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

http://szocialismunka.hu/

 

Baktalórántházai

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet

http://polsocint.unideb.hu

Szgetvári

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fôiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, Szekszárd

http://igyk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=45

Sarkadi

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

http://www.etszk.u-szeged.hu/oktatas/tanszekek-szakcsoportok/szocialis-munka

Csengeri

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet, Nyíregyháza

http://www.de-efk.hu/altalanos-informaciok/2210

Mezőcsáti

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka Tanszék

http://tatk.elte.hu/intezetek/szocialis-tanulmanyok-intezete/szocialis-munka-tanszek

Ózdi

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet

http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu

Jánoshalmai

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék

http://www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/tarselm/tarsad.htm

Az időpont

A kutatótábor időpontja kistérségtől függően a 2013. április – szeptember közötti időszak.

A minta

A szükségletfelmérés a kistérség előzetesen kiválasztott településein zajlik. A kérdőíves adatfelvétel mintavételi kerete a 0-17 éves gyermeket nevelő háztartások, a minta nagysága kb. 300-500 háztartás a kistérség népességszámától függően. A hallgatók feladata háztartásonként egy háztartás-kérdőív és gyerekenként egy-egy személyi kérdőív lekérdezése.

A feladatmegosztás

A  kutatótábor szakmai előkészítését (kérdőív előállítása, mintaválasztás), valamint az adatok rögzítését és feldolgozását a TÁMOP 5.2.1. kiemelt program konzorciumi partnereként az MTA TK végzi, a tábor költségeit az érintett kistérség fedezi. A hallgatók díjazást nem kapnak, általában kreditpontot szereznek a munkájukért.

Feladat

Felelős

Előkészítő szakasz: egyetemi kapcsolatfelvétel, kérdőívkészítés, mintaválasztás

MTA TK

Hallgatók megszervezése és szakmai felkészítése

Egyetem

A kutatótábor operatív előkészítése (utazás, szállás, étkezés)

Kistérség

Kérdőív sokszorosítás

Kistérség

Kérdőíves adatfelvétel (kutatótábor) lebonyolítása

Egyetem

Adatrögzítés, kódolás

MTA TK

Adatfeldolgozás, tanulmányírás

MTA TK

Adatok felhasználása a gyerekesély stratégiában

Kistérség