A szociális gazdaság szerepe a társadalmi integráció elősegítésében

Kutatás leírása:

A kutatás célja, hogy feltárja a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások/kezdeményezések jelenlegi helyzetét négy különböző magyarországi vidéki térségben, valamint a kapcsolatot sajátos (szubsztantív) működési módjuk és a hátrányos helyzetű/nehezen integrálható helyi lakosság társadalmi integrációja, valamint a helyi közösség koherenciája között. Kutatásunk a szociális gazdaság különbségeit négy különböző vidéki járásban vizsgálja, mellyel nemcsak a szociális gazdaságról és a helyi fejlesztésekről, hanem a mai magyar vidéki társadalomról szerzett ismereteinket is bővíti. A tervezett kutatás kapcsolódik a magyarországi szociális gazdasággal és helyi gazdaságfejlesztésekkel kapcsolatos korábbi kutatásokhoz, és szisztematikus elemzésekkel rámutat az elmúlt évtizedben bekövetkezett változásokra is. A kutatás újdonsága, hogy nem csupán a hagyományos szervezeti formák és a rendelkezésre álló adatbázisok mentén térképezi fel a szociális gazdaság szereplőit, hanem szakértői interjúk és helyi adatok, dokumentumok felhasználásával, hólabda-módszerrel igyekszik minél szélesebb körben, egy tartalmi meghatározás mentén feltárni a szereplőket. A társadalmi vállalkozásokat/kezdeményezéseket nem független szereplőként, hanem a helyi társadalmakba ágyazottan, hálózataik mentén vizsgálja, több szociológiai és antropológiai módszert kombinálva annak érdekében, hogy mélyreható elemzések jöjjenek létre (például félig strukturált interjúk, esettanulmány-elemzések, terepbejárás és részvételi megfigyelés, vizuális adatgyűjtés, fókuszcsoportok és hálózatelemzés). A kutatás nemcsak a szociális gazdaság egyéni szintű előnyeire (pl. hátrányos helyzetű munkavállalók), hanem a közösség egészére gyakorolt hatásaira is összpontosít. Így olyan kutatási területeket kapcsolunk össze, mint a szociális gazdaság és a helyi identitás és helyhez kötődés. A kutatás eredményei a vidék- és szociálpolitika formálásában is segítséget nyújthatnak a szociális gazdasági kezdeményezések, helyi gazdaság és társadalom fejlődésében betöltött szerepének bemutatásával. Kutatásunk a társadalmi integráció és a fenntartható fejlődés szempontjából is fontos eredményeket hozhat.