News

Participation of the Child Opportunities Research group at the Assembly of the Hungarian Sociological Association (HU)

Section Az államon túl? Nem állami szereplők a humán szolgáltatói szektorban (Beyond the state? Non-state actors in the human services sector) organised by Ildikó Husz, Márta Kiss, Éva Perpék.

Presentations:

Márta Kiss, Éva Perpék: A közösségi házak és terek változó szerepe a krízishelyzetekben (Changing role of community centers and spaces in crisis situations)

Márton Medgyesi: A gyermekfejlődés otthoni környezetének meghatározói a COVID-járvány időszakában: családi és intézményi hatások (Determinants of home environment of child development during the COVID epidemic: family and institutional effects)

Presentations of Ildikó Husz and Márta Kiss at the Assembly of Hungarian Regional Scientific Association (HU)

Márta Kiss, Bernadett Csurgó, Kyra Tomay: A beköltöző vállalkozók szerepe a település-imázs alakításában a vidéki térségekben (The role of moving-in entrepreneurs in shaping the settlement image in rural areas)

Ildikó Husz: Projektifikáció és innovativitás a humán fejlesztésben a Gyerekesély program példáján (Projectification and innovativeness in human development on the example of the Child Opportunities program)

Publication by Ildikó Husz (EN)

Husz Ildikó: The social embeddedness of school-holiday meals for children based on discourses of need and deservingness. Acta Ethnographica Hungarica 2023: 1–18. (Online First)